Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Osoby sprawujące funkcje w organach Gminy

Wójt Gminy Adam Raczyński
tel. kom. 693054949,

Skarbnik Gminy  Alicja Kapuścińska

Sekretarz Gminy Andrzej Rosa

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Mazurkiewicz
, Biuro Rady Gminy, tel. 774357935

Przewodniczący Rady Gminy - Grzegorz Mazurkiewicz przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 14.00 do 16.00

Wersja XML