Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 08.07.2016 r.

Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Gminy Pakosławice w dniu 8 lipca 2016 r.:

PDFUchwała nr XVII/161/16 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XVII/162/16 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok.pdf

PDFUchwała nr XVII/163/16 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice.pdf

PDFUchwała nr XVII/164/16 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf

PDFUchwała nr XVII/165/16 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała nr XVII/166/16 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/157/16 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnści gruntowej.pdf

PDFUchwała nr XVII/167/16 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej za jednorazowym wynagrodzeniem.pdf

Wersja XML