Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 11.08.2016 r.

Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Gminy Pakosławice w dniu 11 sierpnia 2016 r.:

PDF  Uchwała nr XVIII/168/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF  Uchwała nr XVIII/169/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Pakosławice na 2016 rok.pdf

PDF  Uchwała nr XVIII/170/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie zaciągnięci długoterminowego kredytu.pdf

Wersja XML