Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 16.10.2016 r.

Uchwały podjęte na XIX Sesji Rady Gminy Pakosławice w dniu 16 października 2016 r.:

PDF  Uchwała nr XX/175/16 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017.pdf

PDF  Uchwała nr XX/176/16 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XX/177/16 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/52/95 z dnia 28 grudnia 1995 roku w sprawie przejęcia do zadań własnych prowadzenia szkół podstawowych.pdf

PDF  Uchwała nr XX/178/16 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF  Uchwała nr XX/179/16 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok.pdf
 

Wersja XML