Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.11.2016 r.

Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Gminy Pakosławice w dniu 30 listopada 2016 r.:

PDF  Uchwała nr XXI/180/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf

PDF  Uchwała nr XXI/181/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDF  Uchwała nr XXI/182/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji informacji podatkowych.pdf

PDF  Uchwała nr XXI/183/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

PDF  Uchwała nr XXI/184/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.pdf

PDF  Uchwała nr XXI/185/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 39/9 w obrębie Biechów.pdf

PDF  Uchwała nr XXI/186/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPI.pdf

PDF  Uchwała nr XXI/187/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok.pdf

PDF  Uchwała nr XXI/188/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Pakosławice na rok 2017.pdf

PDF  Uchwała nr XXI/189/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.pdf

PDF  Uchwała nr XXI/190/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego....pdf
 

Wersja XML