Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień oublicznych na rok 2017.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 - aktualizacja I.pdf
 

 

 

Wersja XML