Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 26.05.2017 r.

Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Gminy Pakosławice w dniu 26 maja 2017 r.:

PDF  Uchwała nr XXVI/228/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2016 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice za 2016 rok.pdf

PDF  Uchwała nr XXVI/229/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF  Uchwała nr XXVI/230/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok.pdf

PDF  Uchwała nr XXVI/231/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Prusinowice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVI/232/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Pakosławice i Bykowice do kategorii dróg gminnych.pdf

PDF  Uchwała nr XXVI/233/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały XV/146/16 z dnia 20 kwietnia 2016 roku.pdf

PDF  Uchwała nr XXVI/234/17 z dnia 26 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę nr X/104/15 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Pakosławice.pdf
 

Wersja XML