Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - „Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej ze Śmiłowic do Rzymian wraz z hydrofornią w miejscowości Śmiłowice”

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFRanking ofert 01.08.2017 r..pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 27.07.2017 r..pdf

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

DOCXZałącznik_nr_1_do_SIWZ_-_wzór_formularza_ofertowego.docx

DOCXZałącznik_nr_2_do_SIWZ_-_wzór_oświadczenia_z_25a.docx

DOCXZałącznik_nr_3_do_SIWZ_-_wzór_informacji_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej.docx

ZIPZałącznik_nr_4_do_SIWZ dokumentacja projektowa.zip

DOCXZałącznik_nr_5_do SIWZ_-_ wzór_wykazu osób i robót.docx

PDFZałącznik_nr_6_do_SIWZ_wzór_umowy.pdf

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFWyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianą SIWZ z dn. 18.07.2017 r..pdf

PDFSIWZ po zmianach 18.07.2017 r..pdf

 

Wersja XML