Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 22.06.2017 r.

Uchwały podjęte na XXVII Sesji Rady Gminy Pakosławice w dniu 22 czerwca 2017 r.:

PDF  Uchwała nr XXVII/235/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/236/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnośći przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/237/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnośći przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/238/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnośći przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/239/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnośći przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/240/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnośći przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/241/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnośći przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/242/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnośći przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/243/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnośći przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/244/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnośći przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/245/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnośći przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/246/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnośći przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/247/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnośći przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/248/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnośći przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/249/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnośći przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/250/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnośći przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/251/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnośći przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/252/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/253/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/254/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok.pdf

PDF  Uchwała nr XXVII/255/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pakosławice.pdf
 

Wersja XML