Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 27.09.2017 r.

Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Gminy Pakosławice w dniu 27 września 2017 r.:

PDF  Uchwała nr XXVIII/256/17 z dnia 27 września 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr VIII/74/15 z dnia 2015 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.pdf

PDF  Uchwała nr XXVIII/257/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVIII/258/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf

PDF  Uchwała nr XXVIII/259/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf

PDF  Uchwała nr XXVIII/260/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf

PDF  Uchwała nr XXVIII/261/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu...pdf

PDF  Uchwała nr XXVIII/262/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.pdf

PDF  Uchwała nr XXVIII/263/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.pdf

PDF  Uchwała nr XXVIII/264/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.pdf

PDF  Uchwała nr XXVIII/265/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.pdf

PDF  Uchwała nr XXVIII/266/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.pdf

PDF  Uchwała nr XXVIII/267/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.pdf

PDF  Uchwała nr XXVIII/268/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.pdf

PDF  Uchwała nr XXVIII/269/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 168/2 w obrębie Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXVIII/270/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do gminnego zasobu nieruchomości.pdf

PDF  Uchwała nr XXVIII/271/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF  Uchwała nr XXVIII/272/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok.pdf
 

Wersja XML