Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 17.10.2017 r.

Uchwały podjęte na XXIX Sesji Rady Gminy Pakosławice w dniu 17 października 2017 r.:

PDF  Uchwała nr XXIX/273/17 z dnia 17 października 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/259/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf

PDF  Uchwała nr XXIX/274/17 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf

PDF  Uchwała nr XXIX/275/17 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF  Uchwała nr XXIX/276/17 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok.pdf

PDF  Uchwała nr XXIX/277/17 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDF  Uchwała nr XXIX/278/17 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.pdf
 

Wersja XML