Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 29.11.2017 r.

Uchwały podjęte na XXX Sesji Rady Gminy Pakosławice w dniu 29 listopada 2017 r.:

PDF  Uchwała nr XXX/279/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprwie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF  Uchwała nr XXX/280/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok.pdf

PDF  Uchwała nr XXX/281/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Prusinowicach....pdf

PDF  Uchwała nr XXX/282/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goszowicach....pdf

PDF  Uchwała nr XXX/283/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.pdf

PDF  Uchwała nr XXX/284/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr XXX/285/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia umowy najmu.pdf

PDF  Uchwała nr XXX/286/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia umowy najmu.pdf

PDF  Uchwała nr XXX/287/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia umowy najmu.pdf
 

Wersja XML