Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Pakosławice na 2018 rok

PDF  Uchwała nr XXXI/293/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok.pdf

PDF  Uchwała nr XXXI/294/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2017 rok.pdf

 

PDFInformacja za I kwartał 2018.pdf

PDFInformacja za II kwartał 2018.pdf

PDFInformacja za III kwartał 2018.pdf
 

Wersja XML