Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory samorządowe 2018

Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy

Państwowa Komisja Wyborcza

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu

Portal Edukacyjny "Wybieram Wybory"

 

PDFUchwała nr XXXIII/300/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pakosławice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf

PDFUchwała nr XXXIII/301/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pakosławice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

 

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie WKW....pdf

PDFObwieszczenie Starosty Nyskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomośći informacji o okręgach wyborczych w powiecie nyskim, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Pakosławice z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Pakosławice przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych....pdf

 

PDFOBWIESZCZENIE GKW z dnia 18 września o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń.pdf

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o losowaniach Pakosławice.pdf

PDFSkłady Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

DOCDyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie.doc

PDFObwieszczenie GKW o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do RG Pakosławice.pdf

PDFObwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na wójta.pdf

PDFObwieszczenie GKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pakosławice.pdf

PDFObwieszczenie PKW w Nysie o zarejestrownych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Nysie.pdf
 

 

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Pakosławicach

Od dnia 12.09.2018 r. do dnia 14.09.2018 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W dniu 15.09.2018 r. (sobota) w godzinach od 11:00 do 12:00.

W dniu 17.09.2018 r. od godz. 8:00 do godz: 24:00

 

Wersja XML