Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 21.09.2018 r.

PDFUchwała nr XXXVIII/367/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Apelu Rady Gminy Pakosławice w sprawie konieczności wyznaczenia i realizacji przejścia dla pieszych przy drodze krajowej nr 46 na wysokości Strobic.pdf

PDFUchwała nr XXXVIII/368/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 33/8 w obrębie Prusinowice.pdf

PDFUchwała nr XXXVIII/369/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu pod nazwą "Nowa jakość edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice".pdf

PDFUchwała nr XXXVIII/370/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XXXVIII/371/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok.pdf

Wersja XML