Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach zadania „Ochrona i promocja lokalnej bioróżnorodności poprzez zagospodarowanie parku rekreacyjnego w Pakosławicach”

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCsiwz.doc

DOCXumowa -AKTUALIZACJA.docx

PDFWyjaśnienie.pdf

PDF6_Opis PZT Bioroznorodnosc.pdf

PDFMapa do celow projektowych.pdf

PDFOpis PAB_Bioroznorodnosc.pdf

PDFPrzedmiar.pdf

JPEGsiezka deu5.jpeg

JPEGtablica.jpeg

JPEGzielnik.jpeg

PDFZagospodarowanie.pdf

PDFZgłoszenie budowy.pdf

Wersja XML