Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Sesja Rady Gminy Pakosławice - 21.11.2018 r.

PDF  Uchwała nr I/1/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.pdf

PDF  Uchwała nr I/2/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr I/3/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr I/4/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr I/5/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

PDF  Uchwała nr I/6/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Planowania, Budżetu i Finansów.pdf

PDF  Uchwała nr I/7/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.pdf

PDF  Uchwała nr I/8/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Gminy.pdf

PDF  Uchwała nr I/9/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF  Uchwała nr I/10/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok.pdf
 

Wersja XML