Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Sesja Rady Gminy Pakosławice - 14.12.2018 r.

PDF  Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemó Alkoholowych na 2019 rok.pdf

PDF  Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym.pdf

PDF  Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynków stanowiących własność Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżąwy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.pdf

PDF  Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF  Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok.pdf
 

Wersja XML