Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III Sesja Rady Gminy Pakosławice - 27.12.2018 r.

Uchwały podjęte na III Sesji Rady Gminy Pakosławice w dniu 27 grudnia 2018 r.:

PDFUchwała nr III/17/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 2019 rok.pdf

PDFUchwała nr III/18/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pakosławice na 2019 rok.pdf

PDFUchwała nr III/19/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.pdf

PDFUchwała nr III/20/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyżśzenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu"...pdf

PDFUchwała nr III/21/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywnośći....pdf

PDFUchwała nr III/22/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.pdf

PDFUchwała nr III/23/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr III/24/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok.pdf

PDFUchwała nr III/25/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr III/26/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok.pdf
 

Wersja XML