Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Reńska Wieś z PE DN110 (gmina Pakosławice)

PDFOgłoszenie nr 510107629-N-2019 z dnia 30-05-2019 r..pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 510107629-N-2019 z dnia 30-05-2019 r..pdf

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 21.05.2019.pdf

PDFRanking ofert 13.05.2019 r..pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf
ZIPZał. 1,2,3,5,7 Edytowalne załączniki do SIWZ.zip
ZIPZał. nr 4 do SIWZ dokumentacja projektowa.zip
PDFZałacznik nr 6 do SIWZ_wzór umowy.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 26.04.2019.pdf

Wersja XML