Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok

PDFOgłszenie o zamówieniu.pdf

DOCSIWZ.doc

RARDokumenty do analizy finansowej.rar

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Wersja XML