Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X Sesja Rady Gminy Pakosławice - 31.12.2019 r.

Uchwały podjęte na X Sesji Rady Gminy Pakosławice w dniu 31 grudnia 2019 r.:

PDFUchwała nr X/95/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 2020 rok.pdf

PDFUchwała nr X/96/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pakosławice na 2020 rok.pdf

PDFUchwała nr X/97/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pakosławice na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.pdf

PDFUchwała nr X/98/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 256 w obrębie Reńska Wieś.pdf

PDFUchwała nr X/99/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 147_4 w obrębie Bykowice.pdf

PDFUchwała nr X/100/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 247_5 w obrębie Bykowice.pdf

PDFUchwała nr X/101/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 243_25 w obrębie Pakosławice.pdf

PDFUchwała nr X/102/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 270 w obrębie Nowaki.pdf

PDFUchwała nr X/103/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławicach.pdf

PDFUchwała nr X/104/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr X/105/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2020 rok.pdf
 

Wersja XML