Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w zakresie obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pakosławice

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFOPZ.pdf

DOCXSIWZ.docx

PDFZałącznik - Wzór umowy.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Podmioty składające oferty w aktualnie toczących się postępowaniach przetargowych proszone są o korzystanie z wejścia głównego w budynku Urzędu Gminy Pakosławice. Pracownik otworzy drzwi po wezwaniu dzwonkiem.

Wersja XML