Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice - 2020 rok

PDFZapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest.pdf

DOCzałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCXZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego.docx
DOCZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy.doc

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Wersja XML