Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty

Podatki i opłaty obowiązujące w 2021 roku:

Wzory informacji i deklaracji podatkowych w sprawie:

-  podatku od nieruchomości (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 14.06.2019 r. poz. 1104),

- podatku rolnego (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 14.06.2019 r., poz. 1105),

- podatku leśnego (Rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 17.06.2019 r. poz. 1126).

Druki  mają zastosowanie na terenie całej Polski – w każdej gminie.

Druki dostępne są TUTAJ

 

Podatek rolny:

 • Podatek dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) - 146,38 zł.
 • Podatek dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych wynosi za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) - 292,75 zł.

PDFpodatek rolny.pdf

 

Podatek leśny - stawka podatku - 43,3048

 tj. 196,84 zł *0,220 m3 drewna = 43,3048 zł

PDFpodatek leśny.pdf

 

Podatek od środków transportowych:

Uchwała nr XXI/183/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

 

Stawki podatku od nieruchomości

PDFstawki podatku od nieruchomości 2021.pdf

Uchwała nr XXI/182/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.pdf

 

W przypadku gdy łączna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca. Jeśli przekracza w/w kwotę, to płatny jest w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Poniżej do pobrania deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę "śmieciową" należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy:

 • w kasie urzędu Gminy Pakosławice
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pakosławice
  • nr rachunku bankowego Urząd Gminy Pakosławice 65 8872 0003 0022 8286 2000 0170

Dokonując wpłaty w tytule wpłaty prosimy wpisać:

 • imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację,
 • adres nieruchomości,
 • miesiąc i rok którego dotyczy opłata.

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku:

Wzory informacji i deklaracji podatkowych w sprawie:

-  podatku od nieruchomości (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 14.06.2019 r. poz. 1104),

- podatku rolnego (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 14.06.2019 r., poz. 1105),

- podatku leśnego (Rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 17.06.2019 r. poz. 1126).

Druki  mają zastosowanie na terenie całej Polski – w każdej gminie.

Druki dostępne są TUTAJ

Podatek rolny:

PDFpodatek rolny.pdf

Podatek leśny - stawka podatku - 42,7328 zł.

 tj. 194,24 zł *0,220 m3 drewna = 42,7328

PDFpodatek leśny.pdf

Podatek od środków transportowych:

PDFUchwała nr XXI/183/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

Stawki podatku od nieruchomości

PDFpodatek od nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XXI/182/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.pdf

Wzory deklaracji :

DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości.doc

DOCdane_o_gruntach_budynkach_i_budowlach.doc

DOCdane_o_zwolnieniach_podatkowych.doc

DOCDeklaracja na podatek leśny.doc

DOCDeklaracja na podatek rolny.doc

DOCInformacja w sprawie podatku.doc
 

 

W przypadku gdy łączna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca. Jeśli przekracza w/w kwotę, to płatny jest w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku:

Wójt Gminy Pakosławice  informuje, że od 1 lipca obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych w sprawie:

-  podatku od nieruchomości (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 14.06.2019 r. poz. 1104),

- podatku rolnego (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 14.06.2019 r., poz. 1105),

- podatku leśnego (Rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 17.06.2019 r. poz. 1126).

Druki  mają zastosowanie na terenie całej Polski – w każdej gminie.

Druki dostępne są TUTAJ

W przypadkach w których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. stosuje się formularze dotychczasowe wynikające z uchwały Rady Gminy Pakosławice.

Podatek rolny:

PDFkomunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-skupu-zyta-za-okres-11-kwartalow-bedacej-podstawa-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-rok-podatkowy-2019.pdf

Podatek leśny - stawka podatku - 42,2356 zł.

 tj. 191,98 zł *0,220 m3 drewna = 42,2356

PDFkomunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-sprzedazy-drewna-obliczonej-wedlug-sredniej-ceny-drewna-uzyskanej-przez-nadlesnictwa-za-pierwsze-trzy-kwartaly-2018-roku.pdf

Podatek od środków transportowych:

PDFUchwała nr XXI/183/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

Stawki podatku od nieruchomości

PDFstawki podatku od nieruchomości.pdf.pdf

PDFUchwała nr XXI/182/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.pdf

Wzory deklaracji :

DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości.doc

DOCdane_o_gruntach_budynkach_i_budowlach.doc

DOCdane_o_zwolnieniach_podatkowych.doc

DOCDeklaracja na podatek leśny.doc

DOCDeklaracja na podatek rolny.doc

DOCInformacja w sprawie podatku.doc
 

W przypadku gdy łączna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca. Jeśli przekracza w/w kwotę, to płatny jest w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

Poniżej do pobrania deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

DOCdeklaracja.doc

Opłatę "śmieciową" należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy:

Dokonując wpłaty w tytule wpłaty prosimy wpisać:

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku:

Podatek rolny:

PDFkomunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-skupu-zyta-za-okres-11-kwartalow-bedacej-podstawa-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-rok-podatkowy-2018.pdf

Podatek leśny - stawka podatku - 43,3532 zł.

 tj. 197,06 zł *0,220 m3 drewna = 43,3532

PDFkomunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-sprzedazy-drewna-obliczonej-wedlug-sredniej-ceny-drewna-uzyskanej-przez-nadlesnictwa-za-pierwsze-trzy-kwartaly-2017-roku.pdf

Podatek od środków transportowych:

PDFUchwała nr XXI/183/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

Stawki podatku od nieruchomości

PDFstawki podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XXI/182/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.pdf

Wzory deklaracji :

DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości.doc

DOCdane_o_gruntach_budynkach_i_budowlach.doc

DOCdane_o_zwolnieniach_podatkowych.doc

DOCDeklaracja na podatek leśny.doc

DOCDeklaracja na podatek rolny.doc

DOCInformacja w sprawie podatku.doc
 

W przypadku gdy łączna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca. Jeśli przekracza w/w kwotę, to płatny jest w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

Poniżej do pobrania deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

DOCdeklaracja.doc

Opłatę "śmieciową" należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy:

Dokonując wpłaty w tytule wpłaty prosimy wpisać:

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku:

Podatek rolny:

PDFkomunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-skupu-zyta-za-okres-11-kwartalow-bedacej-podstawa-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-rok-podatkowy-2017.pdf

Podatek leśny - stawka podatku - 42,0222 zł.

 tj. 191,01 zł *0,220 m3 drewna = 42,0222

PDFkomunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-sprzedazy-drewna-obliczonej-wedlug-sredniej-ceny-drewna-uzyskanej-przez-nadlesnictwa-za-pierwsze-trzy-kwartaly-2016-r-.pdf

Podatek od środków transportowych:

PDFUchwała nr XXI/183/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

Stawki podatku od nieruchomości

PDFUchwała nr XXI/181/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku.

Podatek rolny:

PDFKomunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.pdf

 

Podatek leśny - stawka podatku - 42,19 zł.

 tj. 191,77 zł *0,220 m3 drewna = 42,1894

PDFKomunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r..pdf

 

Stawki podatku od nieruchomości

PDFUchwała nr XII/117/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

 

Wzory deklaracji :

DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.doc

DOCZałącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZN-1: Dane o gruntach, budynkach i budowlach podlegających opodatkowaniu.doc

DOCZałącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZN-2: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.doc

DOCDeklaracja na podatek leśny DL- 1.doc

DOCDeklaracja na podatek rolny DR-1.doc

DOCInformacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego IN-1.doc

 

Od początku roku w zakresie podatku rolnego zmianie ulegają przeliczniki dla niektórych gruntów.

W przypadku gdy łączna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca. Jeśli przekracza w/w kwotę, to płatny jest w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku.

PDFDeklaracja na podatek leśny.pdf

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

PDFDeklaracja na podatek rolny.pdf

PDFKomunikat z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.pdf 

PDFKomunikat z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.pdf

PDFInformacja w sprawie podatku od nieruchomosci, rolnego, lesnego.pdf

PDFUchwała nr XXXI/254/13 z dnia 30 pażdziernika 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała w sprawie wzorów formularza deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym.pdf

PDFUchwała w sprawie wzoru formularza w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym dla osób fizycznych.pdf

PDFZwolnienia z podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XXV/204/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty targowej.pdf

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku.

PDFDeklaracja na podatek leśny.pdf

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

PDFDeklaracja na podatek rolny.pdf

PDFInformacja w sprawie podatku od nieruchomosci, rolnego, lesnego.pdf

PDFOpłata adiacencka.pdf

PDFKomunikat z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014.pdf

PDFKomunikat z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r..pdf

PDFUchwała nr XXXI/254/13 z dnia 30 pażdziernika 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała w sprawie wzorów formularza deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym.pdf

PDFUchwała w sprawie wzoru formularza w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym dla osób fizycznych.pdf

PDFZwolnienia z podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XXV/204/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty targowej.pdf

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku.

PDFDeklaracja na podatek leśny.pdf

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

PDFDeklaracja na podatek rolny.pdf

PDFInformacja w sprawie podatku od nieruchomosci, rolnego, lesnego.pdf

PDFOpłata adiacencka.pdf

PDFUchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego -2013.pdf

PDFUchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości -2013.pdf

PDFUchwała w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała w sprawie wzorów formularza deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym.pdf

PDFUchwała w sprawie wzoru formularza w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym dla osób fizycznych.pdf

PDFZwolnienia z podatku od nieruchomości.pdf

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku.

PDFDeklaracja na podatek leśny.pdf

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

PDFDeklaracja na podatek rolny.pdf

PDFInformacja w sprawie podatku od nieruchomosci, rolnego, lesnego.pdf

PDFOpłata adiacencka.pdf

PDFOpłata targowa.pdf

PDFUchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego -2012.pdf

PDFUchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości -2012.pdf

PDFUchwała w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała w sprawie wzorów formularza deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym.pdf

PDFUchwała w sprawie wzoru formularza w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym dla osób fizycznych.pdf

PDFZwolnienia z podatku od nieruchomości.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML