Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Agnieszka Woszczyńska  - zam. Prusinowice

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Woszczyńska posiada wymaganą wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do zatrudnienia na stanowisku inspektor ds. księgowości budżetowej. Wykazała się odpowiednią znajomością przepisów prawa i zagadnień niezbędnych do pracy na wymienionym stanowisku. Kandydatka posiada predyspozycje i umiejętności zawodowe, gwarantujące należyte  wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Reńska Wieś,  28.12.2020 r.

                                                                                      Andrzej Rosa

                                                               Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Wersja XML