Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania opisowe - 2012 rok

Zarządzenie Nr 208/13 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia gminy.

PDFZarządzenie Nr 208/13 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 r..pdf

 

Zarządzenie Nr 160/12 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku:

PDFZarządzenie nr 160/12.pdf

 PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 160/12 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakosławice za I półrocze 2012 roku.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 160/12 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 roku.pdf

PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 160/12 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Pakosławicach za I półrocze 2012 roku.pdf

Wersja XML