Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania opisowe - 2011 rok

Zarządzenie Nr 113/12 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia gminy:

PDFZarządzenie nr 113/12.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 113/12 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakoslawice za 2011 rok.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 113/12 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Pakosławicach za 2011 rok.pdf

PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 113/12 - Informacja o stanie mienia Gminy Pakosławice - 2011 rok.pdf

 

Zarządzenie Nr 68/11 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 roku:

PDFZarządzenie nr 68/11.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 68/11 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakosławice za I półrocze 2011 rok.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 68/11 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 roku.pdf

PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 68/11 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Pakosławicach za I półrocze 2011 rok.pdf

Wersja XML