Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice

ZARZĄDZENIE NR 346/22

Wójta Gminy Pakosławice

z dnia 31 maja 2022 r.

  

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice

 

Na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1428 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Pakosławice Nr 333/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                                                               /-/  Adam Raczyński

 

W wyniku zakończonego postępowania konkursowego od dnia 1 września 2022 roku dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice będzie Pan Artur Kowalski.