Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Pakosławice


Wnioski można składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP
W celu złożenia wniosku  konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne).

Wniosek powinien być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub od 9 czerwca 2011 roku, osoba może uwierzytelnić swoje konto i przesyłać wnioski z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Więcej informacji na temat profilu zaufanego znajduje się na stronie www.epuap.gov.pl

Wewnętrzny numer elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Pakosławice (w ramach platformy ePUAP):

/p6a61y0chd/skrytka

Dokumenty elektroniczne można też dostarczyć na elektronicznym nośniku danych do sekretariatu Urzędu Gminy Pakosławice, pokój nr 5, w godzinach pracy urzędu.
 
Wymagania dotyczące dokumentów elektronicznych:

 1. Dokumenty zapisane na nośniku muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450);
 2. Dopuszczalnymi nośnikami danych są: dyskietka 2,5'' -1,44MB, pamięć masowa z interfejsem USB, płyta CD-RW/DVD-RW;
 3. Nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru;
 4. Dopuszczalne są następujące formaty  załączników:
Wersja XML