Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Przetarg nieograniczony - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reńskiej Wsi
  Data modyfikacji: 28-09-2020 08:39
 2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Data modyfikacji: 28-09-2020 08:23
 3. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice
  Data modyfikacji: 15-09-2020 21:53
 4. Sprzedaż nieruchomości
  Data modyfikacji: 15-09-2020 12:13
 5. Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021“
  Data modyfikacji: 15-09-2020 12:05
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 04.09.2020 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 Nysa - Pakosławice"
  Data modyfikacji: 04-09-2020 12:23
 7. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"
  Data modyfikacji: 24-08-2020 10:31
 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 31.07.2020 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 Nysa - Pakosławice"
  Data modyfikacji: 31-07-2020 10:50
 9. Sprawozdania budżetowe - 2020
  Data modyfikacji: 24-07-2020 10:00
 10. Protokoły z sesji
  Data modyfikacji: 24-07-2020 09:04
Wersja XML