Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Zapytanie ofertowe - Dostawy żywności do stołówek w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice w roku szkolnym 2021/2022
  Data modyfikacji: 24-01-2022 13:40
 2. Przetargi - ZSIPO
  Data utworzenia: 24-01-2022 13:19
 3. Zapytania ofertowe - ZSIPO
  Data utworzenia: 24-01-2022 13:16
 4. Zawiadomienie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 19.01.2022 r. informujące o przedłużeniu terminu do ponowengo rozpatrzenia sprawy dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej "Biechów" o mocy 100MW wraz z niezbędną infrastrukturą"
  Data modyfikacji: 19-01-2022 10:24
 5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2022
  Data modyfikacji: 18-01-2022 10:44
 6. Konkurs projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2022
  Data modyfikacji: 05-01-2022 11:32
 7. Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.4210.268.2021.TD z dn. 15.12.2021 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia ZGKiM w Kamienniku pozwolenia wodnoprawnego
  Data modyfikacji: 30-12-2021 13:57
 8. Dzierżawy i najem nieruchomości
  Data modyfikacji: 30-12-2021 12:46
 9. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Data modyfikacji: 27-12-2021 10:45
 10. Sprawozdania budżetowe - 2021
  Data modyfikacji: 23-12-2021 12:28
Wersja XML