Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Terminy składania deklaracji do Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Data modyfikacji: 23-11-2020 10:50
 2. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie nrWR.ZUZ.4.4210.70.2020.WB z dn. 09.11.2020 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Terenowy w Opolu
  Data modyfikacji: 09-11-2020 14:52
 3. Obwieszczenia Wójta Gminy Pakosławice informujące o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych
  Data modyfikacji: 05-11-2020 11:03
 4. Zawiadomienie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 30.10.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
  Data modyfikacji: 30-10-2020 10:28
 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 30.10.2020 r. inf. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa-Pakosławice"
  Data modyfikacji: 30-10-2020 10:09
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn.19.10.2020r. info. o przesunięciu terminu do rozpatrzenia sprawy w związku z prowadzonym postęp. o wydanie dec. o środowiskowych uwarunkowaniach - "Rozbudowa drogi karjowej nr 46 na odcinku Nysa-Pakosławice"
  Data modyfikacji: 30-10-2020 08:52
 7. Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021“
  Data modyfikacji: 29-10-2020 08:11
 8. Kreatywna edukacja w Gminie Pakosławice
  Data modyfikacji: 29-10-2020 07:24
 9. Protokoły z sesji
  Data modyfikacji: 27-10-2020 08:30
 10. Uchwała Nr XVIII/149/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15-10-2020 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
  Data modyfikacji: 27-10-2020 08:22
Wersja XML