Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Zapytanie ofertowe - Dostawa fabrycznie nowych pomocy i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu: „Na dobry początek-dobra edukacja przedszkolna” RPOP.09.01.03-16-0021/18
  Data modyfikacji: 26-11-2019 11:12
 2. Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok
  Data modyfikacji: 22-11-2019 12:59
 3. Strategie rozwoju, analizy, programy i plany
  Data modyfikacji: 22-11-2019 11:11
 4. Protokoły z sesji
  Data modyfikacji: 14-11-2019 09:14
 5. Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do sprzedaży
  Data modyfikacji: 14-11-2019 08:41
 6. Sprawozdania budżetowe - 2019
  Data modyfikacji: 13-11-2019 14:36
 7. VIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.10.2019 r.
  Data modyfikacji: 07-11-2019 11:21
 8. Konsultacje projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
  Data modyfikacji: 07-11-2019 08:55
 9. Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko - podinspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki drogowej i wodnej, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa
  Data modyfikacji: 31-10-2019 14:17
 10. Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pakosławice w sezonie 2019/2020
  Data modyfikacji: 29-10-2019 09:08
Wersja XML

Urząd Gminy Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
48-314 Pakosławice
tel. 77 4357614
fax 77 4357618
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 5058148
w tym miesiącu: 20280
dzisiaj: 2127

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1