Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. III nabór uzupełniający na rachmistrza spisowego
  Data modyfikacji: 26-07-2021 08:48
 2. Dzierżawy i najem nieruchomości
  Data modyfikacji: 20-07-2021 15:42
 3. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 20.07.2021 r. informujące o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Pakosławice nr RRG.6220.10.2020.KB z dn. 21.06.2021r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Data modyfikacji: 20-07-2021 08:42
 4. Zapytanie ofertowe - usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice - 2021 rok
  Data modyfikacji: 14-07-2021 13:28
 5. Budżet Gminy Pakosławice na 2021 rok
  Data modyfikacji: 12-07-2021 14:21
 6. Sprawozdania budżetowe - 2021
  Data modyfikacji: 12-07-2021 14:17
 7. Sprawozdania budżetowe - 2020
  Data modyfikacji: 12-07-2021 14:08
 8. Protokoły z sesji
  Data modyfikacji: 12-07-2021 10:23
 9. Uchwała Nr XXIV/187/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29-06-2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania
  Data modyfikacji: 12-07-2021 10:11
 10. Uchwała Nr XXIV/188/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29-06-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2020 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice za 2020 rok
  Data modyfikacji: 12-07-2021 10:10
Wersja XML