Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Data modyfikacji: 02-04-2020 12:05
 2. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od dnia 06.04.2020 r. na okres trzech lat
  Data utworzenia: 02-04-2020 12:03
 3. Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do sprzedaży
  Data modyfikacji: 02-04-2020 09:47
 4. Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020 r.
  Data modyfikacji: 01-04-2020 11:57
 5. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego
  Data modyfikacji: 25-03-2020 14:21
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn.20.03.2020 r. informujące o toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 Nysa-Pakosławice"
  Data modyfikacji: 20-03-2020 11:16
 7. Zarządzenie nr 142/20 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Data utworzenia: 17-03-2020 20:41
 8. Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
  Data modyfikacji: 17-03-2020 20:35
 9. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2020 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...
  Data modyfikacji: 11-03-2020 15:49
 10. Zapytanie ofertowe - dostawa fabrycznie nowych pomocy i sprzętu dydaktycznego do TiK (technologie informacyjno-komunikacyjne) w ramach projektu: „Na dobry początek-dobra edukacja przedszkolna” RPOP.09.01.03-16-0021/18.
  Data modyfikacji: 11-03-2020 13:40
Wersja XML