Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 04.06.2020 r. dot. prowadzonego postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 Nysa-Pakosławice"
  Data modyfikacji: 04-06-2020 10:33
 2. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice - 2020 rok
  Data modyfikacji: 03-06-2020 14:00
 3. Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do sprzedaży
  Data modyfikacji: 29-05-2020 08:01
 4. 28.05.20 r. - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Data utworzenia: 29-05-2020 07:51
 5. Przetarg nieograniczony - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w zakresie obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pakosławice
  Data modyfikacji: 28-05-2020 09:27
 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. pobór wód powierzchniowych z cieku na działce nr 36 obręb Biechów
  Data modyfikacji: 27-05-2020 12:32
 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 18.05.2020r. informujące o toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 Nysa-Pakosławice"
  Data modyfikacji: 18-05-2020 14:00
 8. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Data modyfikacji: 11-05-2020 09:46
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2019 roku
  Data modyfikacji: 30-04-2020 14:31
 10. Wybory Prezydenta RP
  Data modyfikacji: 27-04-2020 07:40
Wersja XML