Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian treści

 1. Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023“
  Data modyfikacji: 22-09-2022 13:24
 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa w ZGKiM - nabór zakończony
  Data modyfikacji: 20-09-2022 10:50
 3. Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.4210.235.2022.WB z dn. 09.09.2022 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Data modyfikacji: 15-09-2022 09:51
 4. Protokoły z sesji
  Data modyfikacji: 12-09-2022 13:02
 5. Uchwały Rady Gminy Pakosławice podjęte w 2022 roku
  Data modyfikacji: 12-09-2022 12:59
 6. Uchwała Nr XXXIII/266/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-06-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych (Biechów działki nr 126/14,nr 126/19 i nr 126/20)
  Data modyfikacji: 12-09-2022 12:57
 7. Uchwała Nr XXXIII/267/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-06-2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania
  Data modyfikacji: 12-09-2022 12:57
 8. Uchwała Nr XXXIII/268/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-06-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2021 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice za 2021 rok
  Data modyfikacji: 12-09-2022 12:55
 9. Uchwała Nr XXXIII/269/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-06-2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Data modyfikacji: 12-09-2022 12:55
 10. Uchwała Nr XXXIII/270/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-06-2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok
  Data modyfikacji: 12-09-2022 12:53