Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategie rozwoju, analizy, programy i plany

PDFPlan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.pdf

PDFProgram usuwania azbestu.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pakosławice za 2015 r.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pakosławice za 2016 r..pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pakosławice za 2017 r..pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pakosławice za 2018 r..pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pakosławice za 2019 r..pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pakosławice za 2020 r..pdf
 


 

Wersja XML