Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Pakosławice

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pakosławice.

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowaniu, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.

Zapraszamy także do odwiedzenia naszego serwisu internetowego www.pakoslawice.pl, na którego stronach znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące naszej gminy.
 

Urząd Gminy Pakosławice

Adres: Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice
województwo opolskie
powiat nyski
Telefon: 77 435 76 14, 77 435 76 18
Fax: 77 435 76 14 wew. 102
e-mail: ug(at)pakoslawice.pl
 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Jacek Kaflowski -  kontakt: iod[at]pakoslawice.pl
W adrsie email w miejsce [at] należy wstawić @
 
NIP: 753-16-34-540    
REGON: 000546101  
JST: 1607082
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00
Środa od godz. 7.00 do godz. 16.00
Piątek od godz. 7.00 do godz. 14:00
 
konto bankowe:  20 8872 0003 0022 8286 2000 0010
 

Opłatę "śmieciową" należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy:

 • w kasie urzędu Gminy Pakosławice
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pakosławice
  • nr rachunku bankowego Urząd Gminy Pakosławice 65 8872 0003 0022 8286 2000 0170

Dokonując wpłaty w tytule wpłaty prosimy wpisać:

 • imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację,
 • adres nieruchomości,
 • miesiąc i rok którego dotyczy opłata.
Przewodniczący Rady Gminy - Grzegorz Mazurkiewicz przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 14.00 do 16.00
Wersja XML