Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4908744738814000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
345723832240904423704711255368570874953552426428865061353636
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
570975316556923435784599543594405864420438170359693644242959
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
424064401763952452845721460299452815530248658573304631553259
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
438493805737837578883773529810382234389532664487275973442299
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
200512416918947191212124620934199661774719568234192065531947
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
294562366025993274572802220418175441865817199179871658419491
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8774958710502101741194213866125341383916326189962087525896
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
647574606522680471676720721571047418762283758395
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10792511134148442965436508848625613
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000001217
 1. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 193491
 2. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 134765
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 117034
 4. Gmina Pakosławice
  Wyświetleń: 97546
 5. Przetargi ZGKiM
  Wyświetleń: 85759
 6. Zapytania ofertowe ZOSIP
  Wyświetleń: 82955
 7. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 70714
 8. Przetargi ZOSIP
  Wyświetleń: 37346
 9. Nabór pracowników
  Wyświetleń: 36582
 10. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 30576
 11. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 20896
 12. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 18327
 13. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 17141
 14. Uchwały Rady Gminy Pakosławice podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 16879
 15. Przetarg nieograniczony - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - aktualizacja 09.09.2014 rok
  Wyświetleń: 16648
 16. Przedmiot działalności i kompetencje gminy
  Wyświetleń: 15994
 17. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15230
 18. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 15203
 19. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 13991
 20. Status prawny Gminy
  Wyświetleń: 13786
 21. Strategie rozwoju, analizy, programy i plany
  Wyświetleń: 13708
 22. Zapytania ofertowe - ZGKiM
  Wyświetleń: 13182
 23. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 11861
 24. Organizacja Gminy
  Wyświetleń: 11794
 25. Osoby sprawujące funkcje w organach Gminy
  Wyświetleń: 11623
 26. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 11377
 27. Skład i kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 11179
 28. Uchwały Rady Gminy - 2012 rok
  Wyświetleń: 11114
 29. Wybory
  Wyświetleń: 10788
 30. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Remont świetlic wiejskich gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 10779
 31. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 409.000,00 zł".
  Wyświetleń: 10690
 32. Oświadczenia majątkowe -2011
  Wyświetleń: 10649
 33. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 10635
 34. Oświadczenia majątkowe - 2012
  Wyświetleń: 10632
 35. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 10377
 36. Oświadczenia majątkowe - 2014
  Wyświetleń: 10298
 37. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10275
 38. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9932
 39. Przetarg nieograniczony - Modernizacja boiska w Prusinowicach
  Wyświetleń: 9779
 40. Ogłoszenie o sprzedaży złomu
  Wyświetleń: 9771
 41. Uchwały Rady Gminy - 2010 rok
  Wyświetleń: 9673
 42. Protokoły z kontroli
  Wyświetleń: 9641
 43. Uchwały Rady Gminy - 2013 rok
  Wyświetleń: 9510
 44. Oświadczenia majątkowe - 2013
  Wyświetleń: 9447
 45. Uchwały Rady Gminy - 2011 rok
  Wyświetleń: 9387
 46. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 9223
 47. Sprawozdania opisowe - 2012 rok
  Wyświetleń: 9223
 48. Sprawozdania budżetowe - 2012 rok
  Wyświetleń: 9222
 49. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9198
 50. Sprawozdania opisowe - 2011 rok
  Wyświetleń: 9172
 51. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pakosławice
  Wyświetleń: 9168
 52. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - w ramach projektu - Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni”
  Wyświetleń: 9157
 53. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - w ramach projektu - Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowania - docenić wiedzę
  Wyświetleń: 8827
 54. Sprawozdania budżetowe - 2009 rok
  Wyświetleń: 8823
 55. Informacja roczna - 2011
  Wyświetleń: 8675
 56. Zapytanie ofertowe - Budowa Wiaty Rekreacyjnej w Nowakach na dz. nr 360/9
  Wyświetleń: 8565
 57. Sprawozdania budżetowe - 2011 rok
  Wyświetleń: 8467
 58. Sprawozdania opisowe - 2010 rok
  Wyświetleń: 8457
 59. Sprawozdania budżetowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 8455
 60. Uchwały Rady Gminy - 2014 rok
  Wyświetleń: 8422
 61. Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych przy Wiacie rekreacyjnej w Nowakach
  Wyświetleń: 8321
 62. Budżet Gminy Pakosławice na 2014 rok
  Wyświetleń: 8313
 63. Informacja roczna - 2010
  Wyświetleń: 8246
 64. Sprawozdania budżetowe - 2010 rok
  Wyświetleń: 8229
 65. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8166
 66. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 8133
 67. Budżet Gminy Pakosławice na 2011 rok
  Wyświetleń: 8132
 68. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 8073
 69. Wyjaśnienia do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu w wysokości 80000,00 zł, znak RGiR.271.7.2012. - aktualizacja 05.12.2012 r.
  Wyświetleń: 8031
 70. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 7950
 71. Budżet Gminy Pakosławice na 2009 rok
  Wyświetleń: 7926
 72. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7865
 73. Budżet Gminy Pakosławice na 2013 rok
  Wyświetleń: 7862
 74. Budżet Gminy Pakosławice na 2010 rok
  Wyświetleń: 7745
 75. Budżet Gminy Pakosławice na 2012 rok
  Wyświetleń: 7743
 76. Zapytanie ofertowe - remont cząstkowy dróg gminnych
  Wyświetleń: 7724
 77. Zapytanie ofertowe - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w walucie polskiej w wysokości do 715100,00 zł
  Wyświetleń: 7540
 78. Podatki - 2017 rok
  Wyświetleń: 7482
 79. Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prusinowicach - aktualizacja 25.09.2013 r.
  Wyświetleń: 7433
 80. Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy dróg gminnych
  Wyświetleń: 7432
 81. Uchwały Rady Gminy - 2015 rok
  Wyświetleń: 7361
 82. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup oleju napędowego w 2013 roku
  Wyświetleń: 7250
 83. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice - 2018 rok
  Wyświetleń: 7163
 84. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 7161
 85. Oświadczenia majątkowe - 2015
  Wyświetleń: 7117
 86. II Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 7113
 87. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 7104
 88. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odwozy uczniów po zajęciach w ramach projektu „Lepsza edukacja - lepsza przyszłość”
  Wyświetleń: 7104
 89. Sprawozdania budżetowe - 2014 rok
  Wyświetleń: 7082
 90. Zapytanie ofertowe - Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w sołectwach - aktualizacja 18.04.2017 r.
  Wyświetleń: 7075
 91. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STEYR 690
  Wyświetleń: 7015
 92. Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Pakosławice w sezonie zimowym 2012/13
  Wyświetleń: 7012
 93. Zapytanie ofertowe - usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej
  Wyświetleń: 6987
 94. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2018
  Wyświetleń: 6863
 95. Wybory Parlamentarne
  Wyświetleń: 6859
 96. Zapytanie ofertowe - dostawa pendrive
  Wyświetleń: 6830
 97. ZGKiM Pakosławice - Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego VW Transporter T4 TD
  Wyświetleń: 6784
 98. Przetarg na sprzedaż kotła grzewczego
  Wyświetleń: 6761
 99. II Przetarg nieograniczony - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 6749
 100. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6735
 101. XXI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.11.2016 r.
  Wyświetleń: 6688
 102. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Prowadzenie warsztatów i poradnictwa zawodoznawczego
  Wyświetleń: 6680
 103. Zapytanie ofertowe pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - w ramach projektu „Pokonać trudności – rozwinąć zainteresowania – docenić wiedzę”
  Wyświetleń: 6673
 104. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjno – informacyjnych dla projektu pn. „Lepsza edukacja - lepsza przyszłość”
  Wyświetleń: 6660
 105. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 6652
 106. Budżet gminy Pakosławice na 2015 rok
  Wyświetleń: 6646
 107. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH w miejscowości BIECHÓW (dz. 126/2 obręb Biechów) oraz ŚMIŁOWICE (dz. nr 98 obręb Goszowice)”
  Wyświetleń: 6630
 108. Budżet Gminy Pakosławice na 2017 rok
  Wyświetleń: 6626
 109. Remont świetlicy wiejskiej w Biechowie
  Wyświetleń: 6617
 110. Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 6554
 111. XXII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 6515
 112. Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6465
 113. Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 6448
 114. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 409.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 6401
 115. Przetarg nieograniczony - Dostawa materiału opałowego - pelletu
  Wyświetleń: 6391
 116. Przetarg nieograniczony na usługę: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 6366
 117. Budżet gminy Pakosławice na 2016 rok
  Wyświetleń: 6359
 118. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6339
 119. Przetarg nieograniczony: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni
  Wyświetleń: 6316
 120. Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie budowy gminnego punktu selektywego zbierania odpadów komunalnych w m. Reńska Wieś, gm. Pakosławice - II przetarg
  Wyświetleń: 6308
 121. Uchwały Rady Gminy Pakosławice podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 6285
 122. Zapytanie ofertowe ZS.POKL.271.4.2014.MK na zadanie pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sportowych - w ramach projektu - „Lepsza edukacja - lepsza przyszłość”
  Wyświetleń: 6281
 123. Zapytanie ofertowe na zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 6204
 124. Przetarg nieograniczony - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice.
  Wyświetleń: 6189
 125. Sprawozdania opisowe
  Wyświetleń: 6172
 126. Zaproszenie do składania oferty cenowej na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 6162
 127. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od 01.01.2013 do 31.12.2013
  Wyświetleń: 6136
 128. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 6081
 129. Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie budowy gminnego punktu selektywego zbierania odpadów komunalnych w m. Reńska Wieś, gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 6080
 130. Uchwały Rady Gminy Pakosławice podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 6057
 131. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Prowadzenie zajęć edukacyjnych, sportowych oraz terapii w ramach projektu „Lepsza edukacja - lepsza przyszłość”
  Wyświetleń: 5966
 132. Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 5940
 133. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5908
 134. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa czytników e-booków wraz z e-bookami”
  Wyświetleń: 5903
 135. Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej „Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym” - III przetarg
  Wyświetleń: 5882
 136. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjno – informacyjnych dla projektu pn. Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni
  Wyświetleń: 5875
 137. Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej „Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym” - aktualizacja 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 5848
 138. Konsultacje w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 5822
 139. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań...
  Wyświetleń: 5795
 140. Sprawozdania opisowe - 2009 rok
  Wyświetleń: 5780
 141. XXVII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 22.06.2017 r.
  Wyświetleń: 5746
 142. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 5724
 143. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 5693
 144. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 5687
 145. Rokowania w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego STEYR 790
  Wyświetleń: 5654
 146. XIX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 12.09.2016 r.
  Wyświetleń: 5641
 147. Zawiadomienie o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 5586
 148. Podstawowa kwota dotacji
  Wyświetleń: 5579
 149. Przetarg nieograniczony na usługę: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 5571
 150. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 5566
 151. Wybory ławników - kadencja 2016-2019
  Wyświetleń: 5523
 152. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - radca prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 5497
 153. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. wymiaru, księgowości i egzekucji należności z tutułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5478
 154. Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Remont świetlic wiejskich gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 5439
 155. Przetarg nieograniczony: Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach
  Wyświetleń: 5433
 156. Zapytanie ofertowe na wykonanie ulotek, plakatów oraz tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 5383
 157. Remont świetlicy wiejskiej w Biechowie - II
  Wyświetleń: 5379
 158. Obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 5369
 159. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach - aktualizacja 01.06.2016 r.
  Wyświetleń: 5350
 160. Podatki - 2018 rok
  Wyświetleń: 5342
 161. III Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 5286
 162. Przetarg nieograniczony: „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 167.410,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 5274
 163. Przetarg nieograniczony - „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 5271
 164. XX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 16.10.2016 r.
  Wyświetleń: 5251
 165. Transmisja obrad Rady Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 5233
 166. XIV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 25.02.2016 r.
  Wyświetleń: 5224
 167. Sprawodzania opisowe - 2015
  Wyświetleń: 5202
 168. Uchwały Rady Gminy Pakosławice podjęte w 2019 roku
  Wyświetleń: 5157
 169. Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice z miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice), Gmina Pakosławice-wersja aktualna
  Wyświetleń: 5136
 170. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę za okres od 22.05.2018 r. do 21.05.2021 r.
  Wyświetleń: 5123
 171. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: „Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach Gmina Pakosławice - I etap”
  Wyświetleń: 5119
 172. Zapytanie ofertowe - Zakup, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw
  Wyświetleń: 5092
 173. Przetarg niograniczony na wykonanie zadania: "Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowania - docenić wiedzę"
  Wyświetleń: 5064
 174. Zapytanie ofertowe - Zakup siłowni naziemnej dla sołectwa Goszowice
  Wyświetleń: 5045
 175. Oświadczenia majątkowe - 2016
  Wyświetleń: 5022
 176. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 4979
 177. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze urzędnicze ds. zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, sportu i ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 4970
 178. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 80.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice” - zmiana terminu składania ofert
  Wyświetleń: 4967
 179. Przetarg nieograniczony - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 4893
 180. Sprawozdania opisowe - 2016
  Wyświetleń: 4877
 181. Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice z miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice), Gmina Pakosławice
  Wyświetleń: 4865
 182. Zapytanie ofertowe - ogłoszenie w prasie
  Wyświetleń: 4847
 183. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 4830
 184. Nieruchomości
  Wyświetleń: 4790
 185. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKU NABORU NA STANOWISKO- RADCA PRAWNY w wymiarze ½ etatu
  Wyświetleń: 4775
 186. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odwozy uczniów z Gimnazjum w Pakosławicach
  Wyświetleń: 4736
 187. II Przetarg nieograniczony: Budowa toalet we Frączkowie
  Wyświetleń: 4710
 188. Przetarg nieograniczony: Budowa toalet we Frączkowie
  Wyświetleń: 4695
 189. Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Prusinowicach Publicznego Gimnazjum im. Josefa Holzmanna w Pakosławicach w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 4687
 190. Wyjaśnienia do SIWZ dot. zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Udzielenie kredytu długoterminoweo do kwoty 409.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 4652
 191. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4643
 192. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4637
 193. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
  Wyświetleń: 4614
 194. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 4607
 195. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa stacji paliw płynnych i gazowych..."
  Wyświetleń: 4573
 196. Sprawozdania budżetowe - 2018
  Wyświetleń: 4560
 197. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: "Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach Gmina Pakosławice - I etap"
  Wyświetleń: 4494
 198. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice z miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice)
  Wyświetleń: 4469
 199. Drugie zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa czytników e-booków wraz z e-bookami”
  Wyświetleń: 4456
 200. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne związane z realizacją w okresie IV.2017 – II.2019, Projektu „Lepsza edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice”
  Wyświetleń: 4425
 201. Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2012 roku
  Wyświetleń: 4411
 202. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, obowiązujące od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 4379
 203. Ogłoszenie o wyborze oferty dotyczy II postępowania na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice”. Numer sprawy: ZOSIP 2/PN/2012
  Wyświetleń: 4378
 204. Zawiadomienie o modyfikacji treści ogłoszenia dotyczy postępowania „Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach Gmina Pakosławice – I etap” znak postępowania RGiR.271.06.2012.ES.
  Wyświetleń: 4364
 205. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 4350
 206. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH: w miejscowości BIECHÓW i ŚMIŁOWICE"
  Wyświetleń: 4348
 207. Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019
  Wyświetleń: 4339
 208. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Prusinowicach
  Wyświetleń: 4330
 209. Zapytanie ofertowe - Rozbiórka budynku SUW położonego w Korzękwicach
  Wyświetleń: 4321
 210. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezabudowanych wsi Pakosławice.
  Wyświetleń: 4316
 211. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 4308
 212. XXIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 10.02.2017 r.
  Wyświetleń: 4308
 213. II Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odwozy uczniów z Gimnazjum w Pakosławicach
  Wyświetleń: 4256
 214. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne związane z realizacją w okresie IV.2017 – II.2019, Projektu „Lepsza edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice” - unieważniony
  Wyświetleń: 4248
 215. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Opiekun w czasie odwozu uczniów z zajęć pozalekcyjnych
  Wyświetleń: 4220
 216. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 4206
 217. Zapytanie ofertowe - „Modernizacja boiska w Prusinowicach”
  Wyświetleń: 4203
 218. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia
  Wyświetleń: 4201
 219. Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Pakosławice w sprawie zmian statutów sołectw położonych na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 4184
 220. Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 4165
 221. XXVIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 4160
 222. Budżet Gminy Pakosławice na 2018 rok
  Wyświetleń: 4151
 223. Zapytanie ofertowe - „Dostawa pendrive oraz dysku zewnętrznego”
  Wyświetleń: 4135
 224. Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice w 2013 roku
  Wyświetleń: 4110
 225. Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszywa na potrzeby bieżącej konserwacji dróg stanowiących własność Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 4106
 226. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 4081
 227. Zawiadomienie o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy postępowania „Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach Gmina Pakosławice – I etap” znak postępowania RGiR.271.06.2012.ES.
  Wyświetleń: 4067
 228. Zapytanie ofertowe - Remont świetlicy wiejskiej w Biechowie
  Wyświetleń: 4053
 229. Konsultacje społeczne projektu uchwały - zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 4047
 230. Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 4041
 231. Wykaz nieruchomości przenaczonych do dzierżawy na cele rolne oraz do najmu
  Wyświetleń: 4032
 232. XVII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 08.07.2016 r.
  Wyświetleń: 3998
 233. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy sprawy ZOSiP 3/PN/2012 - Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Prusinowicach Publicznego Gimnazjum i. Josefa Holzmanna w Pakosławicach w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 3970
 234. XXVI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 26.05.2017 r.
  Wyświetleń: 3963
 235. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
  Wyświetleń: 3934
 236. XXX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 3924
 237. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: "Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 80.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 3913
 238. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2016
  Wyświetleń: 3897
 239. Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
  Wyświetleń: 3878
 240. Oświadczenia majątkowe - 2017
  Wyświetleń: 3859
 241. Podatki - 2020 rok
  Wyświetleń: 3857
 242. Zapytanie ofertowe - Udzielenie kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 3856
 243. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 3850
 244. Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.
  Wyświetleń: 3844
 245. ZGKiM Pakosławice - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego VW Transporter T4 TD
  Wyświetleń: 3811
 246. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od 01.01.2014 do 31.12.2014
  Wyświetleń: 3810
 247. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup oleju napędowego
  Wyświetleń: 3801
 248. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska oraz gospodarki drogowej, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 3790
 249. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3785
 250. Ogłoszenie Wójta Gminy Pakosławice o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3782
 251. Zapytanie ofertowe - Konserwacja istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 3776
 252. Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016
  Wyświetleń: 3770
 253. Odpowiedź na pismo z dnia 18.05.2015 r. w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego w Rzymianach
  Wyświetleń: 3769
 254. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2013
  Wyświetleń: 3766
 255. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3749
 256. Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3742
 257. Zapytanie ofertowe - Sporządzenie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych i terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 3739
 258. XXIV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 31.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3735
 259. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - Sekretarz Gminy w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 3734
 260. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prusinowicach
  Wyświetleń: 3733
 261. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
  Wyświetleń: 3720
 262. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - „Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej ze Śmiłowic do Rzymian wraz z hydrofornią w miejscowości Śmiłowice”
  Wyświetleń: 3718
 263. Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Pakosławice w sprawie nadania statutów sołectwom
  Wyświetleń: 3716
 264. Drugie zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa pendrive oraz dysku zewnętrznego”
  Wyświetleń: 3692
 265. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 3674
 266. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - w ramach projektu - Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni”
  Wyświetleń: 3645
 267. Nabór na stanowisko - Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławicach - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 3639
 268. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2015
  Wyświetleń: 3628
 269. Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu "Programu Współpracy Gminy Pakosławice z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r."
  Wyświetleń: 3602
 270. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 3600
 271. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od 01.01.2015 do 31.12.2015
  Wyświetleń: 3576
 272. Informacja publiczna ZGKiM
  Wyświetleń: 3565
 273. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 3550
 274. XXXVIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 21.09.2018 r.
  Wyświetleń: 3545
 275. Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 3544
 276. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Pakosławice w 2014 roku
  Wyświetleń: 3515
 277. Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017
  Wyświetleń: 3513
 278. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3513
 279. Decyzja o umorzeniu postępowania "Remont zbiornika Nowaki"
  Wyświetleń: 3501
 280. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 258 865,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków”
  Wyświetleń: 3497
 281. Ewidencja działalnośći gospodarczej
  Wyświetleń: 3495
 282. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3485
 283. Przetarg nieograniczony - Modernizacja boiska w Prusinowicach - II przetarg
  Wyświetleń: 3470
 284. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 3464
 285. Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Prusinowice dotyczące zmiany nazwy ulicy
  Wyświetleń: 3458
 286. Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice w roku 2013r.
  Wyświetleń: 3458
 287. Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż znaków drogowych
  Wyświetleń: 3442
 288. XVIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 11.08.2016 r.
  Wyświetleń: 3437
 289. Przetarg nieograniczony - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum im. ks. Holzmanna w Pakosławicach
  Wyświetleń: 3425
 290. Zapytanie ofertowe - Odtworzenie rowu Młynówka - etap II oraz konserwacja rowu R-H w miejscowości Prusinowice
  Wyświetleń: 3415
 291. Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
  Wyświetleń: 3398
 292. Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 3370
 293. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice - VI nabór
  Wyświetleń: 3368
 294. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Remont zbiornika Nowaki"
  Wyświetleń: 3350
 295. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach - aktualizacja 27.05.2019 r.
  Wyświetleń: 3343
 296. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3339
 297. Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszywa na potrzeby remontu dróg stanowiących własność Gminy Pakosławice - unieważnione
  Wyświetleń: 3309
 298. XVI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 3275
 299. Sprawozdania budżetowe - 2019
  Wyświetleń: 3262
 300. Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2016
  Wyświetleń: 3239
 301. Informacja roczna o wykonaniu budżetu za 2013 r.
  Wyświetleń: 3207
 302. XV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 20.04.2016 r.
  Wyświetleń: 3197
 303. Zapytanie ofertowe - usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej
  Wyświetleń: 3167
 304. Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska oraz gospodarki drogowej, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 3151
 305. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3143
 306. Sprawozdania budżetowe - 2011 rok
  Wyświetleń: 3136
 307. Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach
  Wyświetleń: 3127
 308. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 3113
 309. Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.
  Wyświetleń: 3092
 310. Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice w 2014 roku
  Wyświetleń: 3077
 311. Dzierżawy i najem nieruchomości
  Wyświetleń: 3074
 312. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny w Nysie
  Wyświetleń: 3050
 313. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP terenów niezabudowanych wsi Pakosławice
  Wyświetleń: 3039
 314. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2014
  Wyświetleń: 3034
 315. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3028
 316. XXV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 21.04.2017 r.
  Wyświetleń: 3023
 317. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rok 2016
  Wyświetleń: 3015
 318. Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Pakosławice w sprawie zmiany statutów sołectw
  Wyświetleń: 3003
 319. Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3002
 320. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2990
 321. Sprawozdania finansowe jednostek
  Wyświetleń: 2952
 322. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2945
 323. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 2929
 324. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goszowicach
  Wyświetleń: 2918
 325. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 2911
 326. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 2905
 327. Oświadczenia majątkowe - 2018
  Wyświetleń: 2899
 328. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2016
  Wyświetleń: 2897
 329. Sprawozdania opisowe - 2012 rok
  Wyświetleń: 2897
 330. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2890
 331. XXXIX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 16.10.2018 r.
  Wyświetleń: 2889
 332. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2874
 333. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko -Sekretarz Gminy w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2856
 334. Zapytanie ofertowe - Modernizacja boiska w Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 2837
 335. Sprawozdania budżetowe - 2010 rok
  Wyświetleń: 2817
 336. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2015 - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania
  Wyświetleń: 2811
 337. Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice w roku 2014.
  Wyświetleń: 2795
 338. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2769
 339. Pytania i wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 2769
 340. Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko ds. zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, sportu i ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 2751
 341. Ogłoszenie o II przetargu
  Wyświetleń: 2748
 342. Zapytanie ofertowe - zakup materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofinkcyjnych
  Wyświetleń: 2725
 343. Remont świetlicy wiejskiej w Biechowie - II
  Wyświetleń: 2719
 344. Informacja o wyniku przetargu - lokal mieszkalny w Nysie
  Wyświetleń: 2702
 345. Pretarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pakosławicach
  Wyświetleń: 2670
 346. II Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2663
 347. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2650
 348. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2646
 349. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2642
 350. Zapytanie ofertowe - Konserwacja rowu R-C w miejscowości Reńska Wieś oraz konserwacja rowu R-H1 w miejscowości Smolice
  Wyświetleń: 2631
 351. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2607
 352. Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej „Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym” - II przetarg
  Wyświetleń: 2603
 353. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 2589
 354. ZGKiM Pakosławice - I przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego VW Transporter T4 TD
  Wyświetleń: 2581
 355. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Frączków dz. nr 345
  Wyświetleń: 2579
 356. Zawiadmienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 2577
 357. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny w Nysie
  Wyświetleń: 2552
 358. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Bykowicach i Prusinowicach
  Wyświetleń: 2546
 359. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska oraz gospodarki drogowej, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 2519
 360. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko urzędnicze – ds. zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, sportu i ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 2512
 361. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych i terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 2489
 362. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Pakosławice dz.nr 304/5, 304/1, 410– I etap
  Wyświetleń: 2480
 363. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pakosławice na lata 2016 - 2020
  Wyświetleń: 2462
 364. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2445
 365. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Pakosławice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ”
  Wyświetleń: 2421
 366. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2420
 367. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 2416
 368. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Transportu Gminy Pakosławice na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030
  Wyświetleń: 2411
 369. Konkurs projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2018
  Wyświetleń: 2383
 370. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej
  Wyświetleń: 2374
 371. Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko - podinspektor ds. księgowości w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2371
 372. Konkurs projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2017
  Wyświetleń: 2336
 373. XXXVII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 27.07.2018 r.
  Wyświetleń: 2321
 374. Budżet Gminy Pakosławice na 2019 rok
  Wyświetleń: 2307
 375. Zarządzenie Wójta Gminy Pakosławice w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2302
 376. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2276
 377. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2273
 378. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2013 roku.
  Wyświetleń: 2231
 379. ZGKiM Pakosławice - Ogłoszenie o Publicznym zaproszeniu do rokowań na sprzedaż samochodu osobowego VW Transporter T4 TD
  Wyświetleń: 2226
 380. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2014 roku
  Wyświetleń: 2224
 381. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2201
 382. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2017
  Wyświetleń: 2195
 383. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2186
 384. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2178
 385. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 2178
 386. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 27.11.2015 rok
  Wyświetleń: 2167
 387. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2154
 388. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
  Wyświetleń: 2154
 389. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2152
 390. XXIX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 17.10.2017 r.
  Wyświetleń: 2135
 391. Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018
  Wyświetleń: 2134
 392. III Sesja Rady Gminy Pakosławice - 27.12.2018 r.
  Wyświetleń: 2132
 393. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2124
 394. Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2019
  Wyświetleń: 2102
 395. XXXI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 28.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2099
 396. Obieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
  Wyświetleń: 2045
 397. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego gm. Pakosławice dla terenów zabudowanych oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Pakosławice dla terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 1981
 398. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 1972
 399. Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki nr 243/20 położonej w obrębie Pakosławice
  Wyświetleń: 1967
 400. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
  Wyświetleń: 1965
 401. Zapytania ofertowe - GOPS
  Wyświetleń: 1961
 402. Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1956
 403. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu
  Wyświetleń: 1955
 404. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pakosławice
  Wyświetleń: 1952
 405. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 1952
 406. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1949
 407. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Prusinowicach
  Wyświetleń: 1940
 408. Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 1939
 409. Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 1891
 410. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 1888
 411. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1884
 412. Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2017
  Wyświetleń: 1879
 413. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od 01.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1878
 414. Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1870
 415. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2019
  Wyświetleń: 1868
 416. Przetarg nieograniczony - „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach zadania „Ochrona i promocja lokalnej bioróżnorodności poprzez zagospodarowanie parku rekreacyjnego w Pakosławicach”
  Wyświetleń: 1853
 417. Dzierżawy i najem nieruchomości
  Wyświetleń: 1846
 418. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1835
 419. Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Korzękwice
  Wyświetleń: 1825
 420. Ogłoszenie o kandydatach do komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 1825
 421. Zawiadomienie o blokadzie DK46
  Wyświetleń: 1812
 422. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2015 roku
  Wyświetleń: 1787
 423. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 27.11.2015 rok
  Wyświetleń: 1785
 424. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2016 roku
  Wyświetleń: 1780
 425. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1780
 426. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
  Wyświetleń: 1776
 427. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 1747
 428. Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe...
  Wyświetleń: 1739
 429. Zapytanie ofertowe - Sporządzenie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych i terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 1705
 430. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 1700
 431. Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko - podinspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1660
 432. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomośći
  Wyświetleń: 1653
 433. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1653
 434. Przetarg nieograniczony - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w zakresie obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1613
 435. II Sesja Rady Gminy Pakosławice - 14.12.2018 r.
  Wyświetleń: 1609
 436. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1608
 437. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 1593
 438. Odpowiedź na pismo z dnia 18.05.2015 r. w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego w Rzymianach
  Wyświetleń: 1581
 439. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 1571
 440. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1570
 441. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2015 roku
  Wyświetleń: 1544
 442. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
  Wyświetleń: 1534
 443. Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1512
 444. Informacja wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 1492
 445. Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2019 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1469
 446. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 1461
 447. Konsultacje projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
  Wyświetleń: 1454
 448. XXXVI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 16.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1444
 449. Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 1439
 450. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. "Budowa wodociągu rozdzielczego Goszowice-Reńska Wieś z odcinkiem do zbiornika wody czystej w Reńskiej Wsi (gmina Pakosławice)"
  Wyświetleń: 1433
 451. Konkurs projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2019 - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 1411
 452. Ogloszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1408
 453. XXXII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1396
 454. Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 866 000,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok
  Wyświetleń: 1393
 455. I Sesja Rady Gminy Pakosławice - 21.11.2018 r.
  Wyświetleń: 1379
 456. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 1370
 457. Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pakosławice w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1365
 458. Zawiadomienie o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 1365
 459. IV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 14.02.2019 r.
  Wyświetleń: 1352
 460. Budżet Gminy Pakosławice na 2020 rok
  Wyświetleń: 1341
 461. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko - podinspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1335
 462. XXXIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 14.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1324
 463. I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1303
 464. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Reńska Wieś z PE DN110 (gmina Pakosławice)
  Wyświetleń: 1299
 465. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 1288
 466. XXXV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 1276
 467. Zapytanie ofertowe - Specjalistyczne usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania
  Wyświetleń: 1257
 468. Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1254
 469. Aktualizacja 23.10.2019 r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki drogowej i wodnej, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 1238
 470. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice - 2019 rok
  Wyświetleń: 1231
 471. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 1179
 472. Zawiadomienie o wszczęciu postęowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1173
 473. Informacja dotycząca zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku
  Wyświetleń: 1166
 474. Konkurs projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2020 - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 1148
 475. VI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 14.06.2019 r.
  Wyświetleń: 1146
 476. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 1137
 477. V Sesja Rady Gminy Pakosławice - 15.04.2019 r.
  Wyświetleń: 1088
 478. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2018 roku
  Wyświetleń: 1083
 479. XXXIV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 07.05.2018 r.
  Wyświetleń: 1080
 480. VII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.09.2019 r.
  Wyświetleń: 1069
 481. Konsultacje projektów uchwał dot, ustalenia dla terenu Gm. Pakosławice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia oraz zasad usytuowania na terenie Gm. Pakosławice, miejsc sprzedaży i podawania napojów alk.
  Wyświetleń: 1065
 482. Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1055
 483. Uchwały Rady Gminy Pakosławice podjęte w 2020 roku
  Wyświetleń: 1051
 484. Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko - podinspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki drogowej i wodnej, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 1037
 485. Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok
  Wyświetleń: 1037
 486. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich do potrzeb inwestycji „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa-Pakosławice””
  Wyświetleń: 1000
 487. Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie
  Wyświetleń: 917
 488. Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021“
  Wyświetleń: 904
 489. Zapytanie ofertowe - Dostawa fabrycznie nowych pomocy i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu: „Na dobry początek-dobra edukacja przedszkolna” RPOP.09.01.03-16-0021/18
  Wyświetleń: 900
 490. XIV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 26.06.2020 r.
  Wyświetleń: 875
 491. VIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.10.2019 r.
  Wyświetleń: 849
 492. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 831
 493. X Sesja Rady Gminy Pakosławice - 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 831
 494. XII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.03.2020 r.
  Wyświetleń: 826
 495. Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 820
 496. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 816
 497. Zapytanie ofertowe - Specjalistyczne usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania - 2020 rok
  Wyświetleń: 804
 498. IX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 13.12.2019 r.
  Wyświetleń: 773
 499. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne
  Wyświetleń: 754
 500. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 746
 501. Raport o stanie gminy - 2019
  Wyświetleń: 732
 502. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice - 2020 rok
  Wyświetleń: 697
 503. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 686
 504. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 672
 505. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od dnia 06.04.2020 r. na okres trzech lat
  Wyświetleń: 664
 506. Sprawozdania budżetowe - 2020
  Wyświetleń: 650
 507. Przetarg nieograniczony - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 649
 508. Obwieszczenie o wyłożeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 635
 509. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa - Pakosławice"
  Wyświetleń: 621
 510. Zarządzenie Nr 129/20 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 616
 511. Przetarg nieograniczony - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w zakresie obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 608
 512. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 559
 513. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. pobór wód powierzchniowych z cieku na działce nr 36 obręb Biechów
  Wyświetleń: 552
 514. Uchwała Nr XII/117/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-03-2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 533
 515. Uchwała Nr XII/113/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-03-2020 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Pakosławice instrumentem płatniczym
  Wyświetleń: 515
 516. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 513
 517. Zapytanie ofertowe - dostawa fabrycznie nowych pomocy i sprzętu dydaktycznego do TiK (technologie informacyjno-komunikacyjne) w ramach projektu: „Na dobry początek-dobra edukacja przedszkolna” RPOP.09.01.03-16-0021/18.
  Wyświetleń: 508
 518. Uchwała Nr XII/116/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-03-2020 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pakosławice na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 503
 519. Zarządzenie Nr 131/20 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 498
 520. Zarządzenie Nr 134/20 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 494
 521. 28.05.20 r. - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 487
 522. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 10.03.2020 r. informujące o toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa-Pakosławice"
  Wyświetleń: 475
 523. Uchwała Nr XI/111/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-01-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2020 rok
  Wyświetleń: 463
 524. Zarządzenie nr 142/20 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 463
 525. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2019 roku
  Wyświetleń: 461
 526. Uchwała Nr XI/107/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-01-2020 w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym
  Wyświetleń: 460
 527. Uchwała Nr XI/110/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-01-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji i przekazania jej właściwemu organowi
  Wyświetleń: 459
 528. Zarządzenie Nr 138/20 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 455
 529. Uchwała Nr XI/106/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-01-2020 w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 454
 530. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2020 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...
  Wyświetleń: 451
 531. XI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.01.2020 r.
  Wyświetleń: 442
 532. XIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 24.04.2020 r.
  Wyświetleń: 436
 533. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice
  Wyświetleń: 424
 534. Kreatywna edukacja w Gminie Pakosławice
  Wyświetleń: 413
 535. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn.20.03.2020 r. informujące o toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 Nysa-Pakosławice"
  Wyświetleń: 413
 536. Uchwała Nr XII/114/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-03-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/06 Rady Gminy Pakosławice z dnia 4 grudnia 2006 r.w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 401
 537. Uchwała Nr XI/108/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-01-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/06 Rady Gminy Pakosławice z dnia 4 grudnia 2006 r.w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 391
 538. Uchwała Nr XIII/119/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24-04-2020 w sprawie rekomendacji dla Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 378
 539. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 370
 540. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 22.04.2020 r. informujące o toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 Nysa-Pakosławice"
  Wyświetleń: 360
 541. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 324
 542. Uchwała Nr XII/115/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-03-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr X/97/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pakosławice na budowę lub ...
  Wyświetleń: 318
 543. Uchwała Nr XIV/125/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
  Wyświetleń: 317
 544. Podatki - 2021 rok
  Wyświetleń: 301
 545. Uchwała Nr XII/112/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-03-2020 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice na 2020 rok
  Wyświetleń: 299
 546. Uchwała nr XIV/132/20 Rady Gminy Pakosławicez dnia 26-06-2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 296
 547. Uchwała Nr XIV/133/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-06-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2020 rok
  Wyświetleń: 296
 548. Uchwała Nr XIV/122/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 295
 549. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 24.06.2020 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 Nysa - Pakosławice"
  Wyświetleń: 288
 550. Uchwała Nr XIV/123/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 287
 551. Uchwała Nr XIV/121/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 376/8 w obrębie Nowaki
  Wyświetleń: 286
 552. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 18.05.2020r. informujące o toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 Nysa-Pakosławice"
  Wyświetleń: 276
 553. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 na odcinku Nysa-Brzeg"
  Wyświetleń: 274
 554. Obwieszczenia Wójta Gminy Pakosławice informujące o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych
  Wyświetleń: 268
 555. Uchwała Nr XIV/124/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-06-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 261
 556. Uchwała Nr XI/109/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-01-2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
  Wyświetleń: 259
 557. Uchwała Nr XIV/128/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-06-2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania
  Wyświetleń: 257
 558. Uchwała Nr XIII/120/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24-04-2020 w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 dostarczonej wody wynikającej z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 256
 559. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego informujące o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych"
  Wyświetleń: 246
 560. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 04.06.2020 r. dot. prowadzonego postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 Nysa-Pakosławice"
  Wyświetleń: 236
 561. Terminy składania deklaracji do Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Wyświetleń: 233
 562. XVIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 15.10.2020 r.
  Wyświetleń: 220
 563. Uchwała Nr XVIII/150/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15-10-2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 204
 564. Uchwała Nr XVIII/149/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15-10-2020 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
  Wyświetleń: 202
 565. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 31.07.2020 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 Nysa - Pakosławice"
  Wyświetleń: 201
 566. Uchwała Nr XIII/119/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24-04-2020 w sprawie rekomendacji dla Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 197
 567. Uchwała Nr XVII/145/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 01-10-2020 w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
  Wyświetleń: 194
 568. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"
  Wyświetleń: 193
 569. Uchwała Nr XII/118/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-03-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian ...
  Wyświetleń: 192
 570. XVI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 14.09.2020 r.
  Wyświetleń: 189
 571. Uchwała Nr XVIII/151/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15-10-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2020 rok
  Wyświetleń: 188
 572. XV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 21.08.2020 r.
  Wyświetleń: 186
 573. Uchwała Nr XVI/140/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14-09-2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 183
 574. XVII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 1.10.2020 r.
  Wyświetleń: 183
 575. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 182
 576. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 04.09.2020 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 Nysa - Pakosławice"
  Wyświetleń: 176
 577. Uchwała Nr XVI/138/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14-09-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 175
 578. Uchwała Nr XVII/147/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 01-10-2020 w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 171
 579. Uchwała Nr XVII/146/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 01-10-2020 w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
  Wyświetleń: 169
 580. Uchwała Nr XVII/148/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 01-10-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2020 rok
  Wyświetleń: 169
 581. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie nrWR.ZUZ.4.4210.70.2020.WB z dn. 09.11.2020 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Terenowy w Opolu
  Wyświetleń: 167
 582. Uchwała Nr XVI/139/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14-09-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 706/5 w obrębie Prusinowice
  Wyświetleń: 166
 583. Uchwała Nr XIV/126/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-06-2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  Wyświetleń: 165
 584. Uchwała Nr XVII/144/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 01-10-2020 w sprawie powołania Skarbnika Gminy
  Wyświetleń: 164
 585. Uchwała Nr XVI/141/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14-09-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2020 rok
  Wyświetleń: 163
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 30.10.2020 r. inf. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa-Pakosławice"
  Wyświetleń: 162
 587. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko - inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 161
 588. Uchwała Nr XV/137/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21-08-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2020 rok
  Wyświetleń: 161
 589. Uchwała Nr XVI/142/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14-09-2020 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 161
 590. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn.19.10.2020r. info. o przesunięciu terminu do rozpatrzenia sprawy w związku z prowadzonym postęp. o wydanie dec. o środowiskowych uwarunkowaniach - "Rozbudowa drogi karjowej nr 46 na odcinku Nysa-Pakosławice"
  Wyświetleń: 160
 591. Uchwała Nr XV/135/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21-08-2020 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Kreatywna edukacja w Gminie Pakosławice”
  Wyświetleń: 158
 592. Uchwała Nr XIV/130/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-06-2020 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Prusinowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego- zestaw hydrauliczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach”
  Wyświetleń: 152
 593. Uchwała Nr XV/136/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21-08-2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 145
 594. Uchwała Nr XIV/131/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-06-2020 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Nowaki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup specjalistycznego sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowakach”
  Wyświetleń: 143
 595. Zawiadomienie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 30.10.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 129
 596. Uchwała Nr XIV/129/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-06-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2019 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice za 2019 rok
  Wyświetleń: 127
 597. Zapytanie ofertowe - Specjalistyczne usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania - 2021 rok
  Wyświetleń: 125
 598. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 07.10.2020r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 Nysa-Pakosławice"
  Wyświetleń: 120
 599. Konkurs projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2021
  Wyświetleń: 119
 600. Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 118
 601. Zawiadomienie z dn. 14.10.2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 116
 602. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na odbudowę retencyjnego zbiornika wodnego w Oddz. 104p w leśnictwie Biechów
  Wyświetleń: 105
 603. Uchwała Nr XVII/143/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 01-10-2020 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  Wyświetleń: 105
 604. Zarządzenie Wójta Gminy Pakosławice w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności
  Wyświetleń: 101
 605. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2021.
  Wyświetleń: 100
 606. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 27.11.2020 r. informujące o toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Biechów"
  Wyświetleń: 92
 607. Uchwała Nr XIV/127/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-06-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Wyświetleń: 90
 608. Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
  Wyświetleń: 88
 609. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 12.01.2021r. informujące o toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Biechów"
  Wyświetleń: 63
 610. Uchwała Nr XV/134/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21-08-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/126/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 czerwca 2020 r.w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  Wyświetleń: 59
 611. Uchwała Nr XX/158/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-12-2020 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pakosławice na 2021 rok
  Wyświetleń: 49
 612. Uchwała Nr XX/157/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-12-2020 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 2021 rok
  Wyświetleń: 46
 613. Uchwała Nr XIX/155/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27-11-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2020 rok
  Wyświetleń: 41
 614. Uchwała Nr XX/159/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-12-2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Goszowicach
  Wyświetleń: 38
 615. XX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.12.2020 r.
  Wyświetleń: 36
 616. XIX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 21.11.2020 r.
  Wyświetleń: 32
 617. Uchwała Nr XIX/156/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27-11-2020 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Strobice do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 28
 618. Uchwała Nr XX/160/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok
  Wyświetleń: 27
 619. Uchwała Nr XIX/153/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27-11-2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 22
 620. Uchwała Nr XX/161/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-12-2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 22
 621. Uchwała Nr XIX/154/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27-11-2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 21
 622. Uchwała Nr XIX/152/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27-11-2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  Wyświetleń: 16
 623. Zawiadomienie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 04.02.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu zakładu WELWEX o lakiernię proszkową
  Wyświetleń: 13
Wersja XML