Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referendum ogólnokrajowe

Państwowa Komisja Wyborcza

 

PDFPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.pdf

 

Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały

PDFZarządzenie Wójta Gminy Pakosławice w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych....pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie informacji o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Pakosławice w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum.pdf

PDFUCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ sprawie regulaminu obwodowych komisji w spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego..pdf

 

Informacje

DOCXZgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji ds. referndum.docx 

DOCZgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Pakosławice.doc

DOCObwody głosowania utworzone w kraju.doc

DOCObwody głosowania utworzone za granicą.doc

DOCUprawnienia wyborców niepelnosprawnych.doc

DOCWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - Referendum.doc

DOCXZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - Referendum.docx

Wersja XML